Maanantai, Kesäkuu 4, 2018, 11:49

Viime vuoden alusta alkaen työttömät työnhakijat on haastateltu kolmen kuukauden välein. Haastattelujen aktivointi on yksi Sipilän hallituksen toimenpiteistä työllisyyden parantamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi.

TK-Eval on mukana konsortiossa, joka on valittu toteuttamaan työttömien määräaikaishaastattelujen vaikuttavuuden arviointia. Arvioinnilla pyritään tuottamaan tutkimuksellista ja näkemyksellistä tietoa erityisesti työvoimahallinnon toimivuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi sekä työn tarjonnan vahvistamiseksi. Arviointi toteutetaan osana valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimintaa (VN TEAS). Tulokset valmistuvat vuoden 2018 aikana. Arviointikonsortion vetäjänä on MDI Public Oy ja kumppaneina TK-Evalin lisäksi Melkior Oy, Mikko Kesä Oy ja Arnkil Dialogues.


© 2018. TK-Eval. All Rights Reserved.